Pamięć o lokalnych bohaterach zostanie zachowana

fot. Katarzyna Graboń

W Żywcu podpisano dziś list intencyjny o współpracy między Żywiecką Fundacją Rozwoju, a 13. Śląską Brygadą Obrony Terytorialnej. 

Fundacja i Brygada będą wspólnie działać na rzecz zachowania pamięci o bohaterach walk o niepodległość przetrzymywanych w Żywcu na Dworcowej 2, mają też wspólnie edukować mieszkańców Żywiecczyzny o trudnych losach ich przodków.

— Fundacja pomoże nam w organizacji spotkań i integracji z lokalnym społeczeństwem — tłumaczy płk. Tomasz Białas dowódca 13. Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej.


— Dworcowa 2 to adres obciążony trudną historią. - To tu podczas II wojny światowej mieścił się areszt policji niemieckiej, a po wojnie Urząd Bezpieczeństwa — tłumaczy Anna Barabasz z Żywieckiej Fundacji Rozwoju.


Podpisany dziś list stanowi przygotowanie do podpisania w przyszłości porozumienia i rozpoczęcia długofalowej współpracy między organizacjami. 

Autor: Katarzyna Graboń/ml/