O ład społeczny dla wspólnego dobra

fot. BP KEP

Mocny apel o nawrócenie i dialog – tak najkrócej jest komentowany list społeczny Episkopatu Polski  - O ŁAD SPOŁECZNY DLA WSPÓLNEGO DOBRA.

Pełna treść dokumentu do zobaczenia tutaj O ład społeczny dla wspólnego dobra

O dokumencie  w którym   biskupi Wzywają do podjęcia wysiłku na rzecz narodowej zgody i podjęcia dialogu w prawdzie”. Dariusz Schmidt w rozmowie z ks. Arkadiuszem Wuwrem

 

„Do wszystkich ludzi dobrej woli zwracamy się o podjęcie wysiłku na rzecz narodowej zgody i podjęcia dialogu w prawdzie. Do wiernych zwracamy się zaś z prośbą o serdeczną modlitwę w intencji ojczyzny” – piszą biskupi w dokumencie społecznym „O ład społeczny dla wspólnego dobra”.

Uczestnicy konferencji podkreślali, że dokument ma w istocie charakter listu duszpasterskiego, dlatego jego prezentacji dokonał abp Wiktor Skworc, przewodniczący Komisji Duszpasterstwa KEP. Przypomniał, że dokument przyjęty został przez KEP 14 marca br. Zwrócił też uwagę, że jest on pewną kontynuacją myśli zawartych w poprzednich dokumentach społecznych: „Służyć prawdzie o małżeństwie i rodzinie” (2009), „W trosce o człowieka i dobro wspólne” (2012) oraz „Chrześcijański kształt patriotyzmu” (2017). Apb Skworc zaznaczył, że list przypomina ważne elementy katolickiej nauki społecznej oraz nauczanie kolejnych papieży a zwłaszcza papieża Franciszka na tematy społeczne, wyraża troskę o relacje społeczne w Polsce oraz zawiera apel o jedność oraz o modlitwę o pojednanie.

– List zwraca uwagę na to, by w okresie Wielkiego Postu przeżyć nawrócenie w kontekście osobistym i społecznym w refleksji nad ładem społecznym i moralnym w kraju – mówił ks. dr hab. Arkadiusz Wuwer z Katedry Teologii Moralnej i Katolickiej Nauki Społecznej Uniwersytetu Śląskiego. Podkreślił, że ton dokumentu jest bardzo spokojny i wyważony, ukazujący kwestie społeczne jakby z meta- perspektywy, z perspektywy Bożej. Zaznaczył, że tekst zawiera zachętę do tego, by dzielić się nadzieją, budować społeczny ład, towarzyszyć rodzinom i najsłabszym oraz znajdować właściwą równowagę w życiu społecznym.

Mówił również o podjętej przez autorów tekstu refleksji nad językiem, podkreśleniu faktu, że dialog domaga się prawdy, również prawdy historycznej, która może być punktem wyjścia do przebaczenia a następnie podjęcia współpracy. Zwrócił również uwagę na nawiązanie do klasycznych cnót kardynalnych – roztropności, sprawiedliwości, umiarkowania i męstwa – fundamentu chrześcijańskiej Europy, który domaga się odkrycia na nowo, by nadal być dla społeczeństw praktycznym drogowskazem.

Dr hab. Sławomir Sowiński z Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW podjął próbę spojrzenia na dokument z perspektywy politologa. Zwrócił uwagę na trzy związane z tym aspekty. Po pierwsze na fakt, że Kościół katolicki z troską i życzliwością towarzyszy polskiej demokracji i chce wspierać obywatelskie zaangażowanie chrześcijan. Podkreślił, że list wychodzi z realistycznego założenia, że świat polityki nie jest idealny, ale że możemy tę politykę czynić lepszą. W jaki sposób? – poprzez szacunek do instytucji, nawet gdy nie są one doskonałe oraz przez rozumienie polityki jako ciężkiej pracy. Po drugie, nawiązując do treści dokumentu, podkreślił, że konflikt polityczno – społeczny nie musi być czymś negatywnym, może prowadzić do dobra, pod warunkiem zachowania wzajemnej dobrej woli i szacunku do instytucji. Po trzecie – w kontekście nadchodzących wyborów do Parlamentu Europejskiego – zaznaczył, ze choć w tekście nie ma mowy o agitacji, czy wskazywaniu konkretnych opcji politycznych, ukazana jest wartość chrześcijańskiego stylu uprawiania polityki, który może być też formą świadectwa.

/kai/mm/


Magazyn religijny Radia Katowice w każdy poniedziałek 19.15

W programie prezentowane są najnowsze informacje z życia i działalności Kościoła katolickiego (powszechnego i lokalnego) i Kościołów zrzeszonych w Śląskim Oddziale Polskiej Rady Ekumenicznej oraz zapowiedzi najważniejszych wydarzeń religijnych nadchodzącego tygodnia.

Zasadniczą częścią audycji jest Temat wieczoru. W kolejne poniedziałki miesiąca prezentowane są: społeczne nauczanie Kościoła, chrześcijańskie inspiracje we współczesnej kulturze,informacje o życiu i działaniu poszczególnych parafii, zakonów, zgromadzeń ruchów i stowarzyszeń, debaty o ważnych sprawach Kościoła i regionu oraz aktywności ludzi młodych w Kościele.

W ramach audycji pojawiają się również odpowiedzi na pytania nadesłane do Redakcji.

slady@radio.katowice.pl