Zielone czeki przyznane. Nagrodzono działalność na rzecz przyrody.

fot. Kamil Jasek

Zielone czeki przyznane. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach nagrodził osoby wyróżniające się działalnością na rzecz ochrony przyrody.

W tym roku wyróżnienia przyznano w 5 kategoriach: za programy i akcje, edukację ekologiczną, edukację dzieci i młodzieży, promowanie postaw proekologicznych oraz publicystykę.

Nagrodę specjalną otrzymali Agnieszka i Sławomir Łyczko za pomoc dzikim zwierzętom w fundacji Mysikrólik


Wszyscy laureaci za swoje działania otrzymali nagrody finansowe   Od 1994 roku na zielone czeki przeznaczono w sumie dwa i pół miliona złotych. 

Autor: Kamil Jasek/ml/