Będzie bezpieczniej. Kolejne miasto pozbędzie się rakotwórczego azbestu.

Psary pozbywają się rakotwórczego azbestu. Trwają prace przy usuwaniu eternitu z budynków mieszkalnych.

Projektem objętych jest 48 lokalizacji. Wartość  przedsięwzięcia to ponad milion złotych. Miasto otrzymało na ten cel dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W ubiegłym miesiącu odebrano azbest z 21 posesji i przekazano na specjalistyczne składowisko odpadów. Kolejne prace związane z demontażem pokryć dachowych i odtworzeniem dachu rozpoczną się w maju i będą kontynuowane do września przyszłego roku. 

Włókna azbestu gromadzą się w płucach i mogą powodować poważne choroby układu oddechowego. Zgodnie z dyrektywą UE do 2032 r. wszelkie materiały azbestowe muszą zostać zutylizowane.

Autor: Kamil Jasek/ml/