Nagrody Innowator 2019 wręczone!

fot. J. Opas

Nagrody Innowator 2019 wręczono w Dąbrowie Górniczej. Laureatów wyłoniła kapituła, a sam konkurs już po raz piąty zorganizowała Akademia WSB. 

Gala poprzedziła rozpoczynającą się jutro Międzynarodową Konferencję Naukową "Innowacje i przedsiębiorczość. Teoria i praktyka". Jak powiedział wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin, który brał udział w gali, tylko gospodarka oparta na innowacjach jest gwarantem rozwoju. Ale by to osiągnąć trzeba innowacje wprowadzić w świat nauki.


Ministerstwo wprowadziło także reformę instytutów badawczych. Z rozsianych jednostek utworzyło sieć Łukaszewicz, która jest trzecią największą tego typu jednostką w Europie. Jak dodaje dr Marcin Lis prorektor Akademii WSB ds. współpracy z otoczeniem i studenckich, gala to także okazja do przyznania nagród.


Istotne jest także, by absolwenci potrafili wdrażać projekty w przedsiębiorstwach. 

Autor: Joanna Opas


Wiadomości regionalne