Gospodarstwa w regionie pod kontrolą Agencji Restrukturyzacji

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła tegoroczne kontrole gospodarstw.

W przypadku kontroli związanych z dopłatami bezpośrednimi w gospodarstwie mogą pojawić się nie tylko kontrolerzy z Agencji, ale również inspektorzy inspekcji weterynaryjnej, którzy sprawdzają wymagania dotyczące dobrostanu, higieny produkcji czy rejestracji zwierząt.

W skali kraju przewidziano 135 tysięcy kontroli. O ich wojewódzkim wymiarze mówi Tomasz Matyszczak, Dyrektor Śląskiego Oddziału Regionalnego ARiMR-u.


Zakres i sposób kontroli zależy od rodzaju pomocy. W kontrolach związanych z dopłatami bezpośrednimi chodzi o sprawdzenie, czy zadeklarowane przez rolnika działki kwalifikują się do otrzymania płatności – tzn. są utrzymane w dobrej kulturze oraz czy ich zadeklarowane powierzchnie są zgodne ze stanem faktycznym. W gospodarstwach powyżej 10 ha gruntów ornych kontroli podlega także spełnienie obowiązków związanych z dywersyfikacją upraw, a powyżej 15 ha – obowiązków wynikających z konieczności posiadania obszarów proekologicznych.


Autor: Zdzisław Makles /pg/