Na drogach wiary.

Jesteśmy bowiem pielgrzymami przed Twoim obliczem i przybyszami, jak byli wszyscy przodkowie nasi [...] 1Krn, 29:15

Wakacje to czas podróży, nie tylko rekreacyjnych, ale również duchowych. Tak wielu ludzi zakłada buty i wyrusza w drogę, by przybliżyć się do Pana Boga. Dlaczego młodzi ludzie chcą stać się pielgrzymami? Jak wygląda rozmowa z Bogiem poza bezpiecznymi murami kościoła lub własnego domu? Dlaczego droga do Santiago de Compostela jest wyjątkową formą pielgrzymowania? O swoich pielgrzymkach opowiadają Anna Wilaszek oraz Wojtek Wójcik, którzy są gośćmi kolejnej audycji "Raban, czyli Kościół Młodych". W rolę gospodarzy programu wcielają się jak zwykle ks. Wojciech Iwanecki oraz Sara Bagińska.Magazyn religijny Radia Katowice w każdy poniedziałek 19.15

W programie prezentowane są najnowsze informacje z życia i działalności Kościoła katolickiego (powszechnego i lokalnego) i Kościołów zrzeszonych w Śląskim Oddziale Polskiej Rady Ekumenicznej oraz zapowiedzi najważniejszych wydarzeń religijnych nadchodzącego tygodnia.

Zasadniczą częścią audycji jest Temat wieczoru. W kolejne poniedziałki miesiąca prezentowane są: społeczne nauczanie Kościoła, chrześcijańskie inspiracje we współczesnej kulturze,informacje o życiu i działaniu poszczególnych parafii, zakonów, zgromadzeń ruchów i stowarzyszeń, debaty o ważnych sprawach Kościoła i regionu oraz aktywności ludzi młodych w Kościele.

W ramach audycji pojawiają się również odpowiedzi na pytania nadesłane do Redakcji.

slady@radio.katowice.pl