Bezpieczne wakacje: czego nie przywozić z zagranicznych wojaży. Ograniczenia CITES.

fot. Ryszard Stotko

Wielu turystów chce, a nawet próbuje, przywozić do kraju egzotyczne pamiątki. Niestety, często są nieświadomi, że wielu z tych rzeczy wwieźć na teren Unii Europejskiej nie wolno, ponieważ są objęte konwencją CITES o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem. Podpisało ją prawie 200 krajów na świecie a lista zawiera blisko 34 tysiące gatunków. Znajdują się na niej również pochodzące z nich wyroby. Wykryta próba przywiezienia zawsze kończy się ich przepadkiem, niejednokrotnie karami finansowymi a nawet więzieniem. O tym co wolno przywieźć a czego nie z Grażyną Kmiecik z Izby Administracji Skarbowej w Katowicach rozmawia Anetta Chlebica-Zawada.


/rs/