P-Tech w Katowicach. Porozumienie w sprawie programu.

fot. Joanna Opas

Porozumienie w sprawie uruchomienia programu rozwoju edukacyjno-zawodowego P-Tech podpisano w Katowicach.

Dzięki temu młodzież będzie się kształcić w zawodach o specjalności informatycznej.

Jak mówi Marek Zagórski, wiceminister cyfryzacji, który objął patronatem to przedsięwzięcie, dzięki takiej formie kształcenia zyska miasto i rynek pracy.


Jak z kolei dodaje Marcin Krupa, prezydent Katowic, udział w projekcie to duża korzyść dla młodzieży.


— Na programie zyskają także firmy z branży IT z Katowic — podkreśla Jarosław Szymczuk, Dyrektor Generalny IBM Polska i Kraje Bałtyckie, lider projektu.


Porozumienie podpisali: przedstawiciele firm IBM, Samsung i Fujitsu Technology Solutions, a także władze Katowic, wraz z Instytutem Badań Edukacyjnych, katowickimi szkołami oraz pod honorowym patronatem Ministerstwa Cyfryzacji.


Autor: Joanna Opas /pg/


Wiadomości regionalne