Kuratorium podsumowało wypoczynek uczniów z regionu

Kuratorium Oświaty w Katowicach podsumowało letni wypoczynek uczniów z naszego regionu. Organizatorzy z województwa śląskiego zgłosili w tym roku ponad 3500 turnusów dla blisko 147 500 uczestników.

Jest to więcej niż w roku ubiegłym, w którym to przygotowano ponad 146 tys. miejsc na blisko 3400 turnusach. 

Z kolei na terenie naszego województwa odbyło się ponad 2300 turnusów dla blisko 91000 uczestników, zarówno w półkolonii, jak i kolonii czy obozów wyjazdowych. W 5 przypadkach Kuratorium wydało decyzję o odmowie umieszczenia zgłoszenia w bazie wypoczynku. Największym zainteresowaniem organizatorów wypoczynku cieszą się tereny powiatów: żywieckiego, cieszyńskiego, bielskiego i miasta Bielsko-Biała, a także zawierciańskiego oraz częstochowskiego i miasta Częstochowa.

Zgłoszono także wypoczynek zagraniczny. Było 355 turnusów dla blisko 15000 uczestników. Kraje docelowe to między innymi: Grecja, Włochy, Hiszpania, Bułgaria, Chorwacja, Dania, Francja, Niemcy, Litwa, Czechy, Wietnam, USA, oraz Japonia.

Kuratorium systematycznie kontrolowało miejsca wypoczynku dzieci i młodzieży, w szczególności te, które odbywały się pod namiotami. Udało się skontrolować 460 miejsc, w 420 przypadkach nie stwierdzono żadnych uchybień. Pozostałe przypadki to głównie braki w dokumentacji, ale także w jednym przypadku organizator zakwaterował dzieci na kondygnacji, która nie miała pozytywnej opinii straży pożarnej.

W kilku przypadkach występowały również rozbieżności między dokumentacją w zgłoszeniu wypoczynku a stanem faktycznym. 


Autor: Joanna Opas /pg/Wiadomości regionalne