Awaria przepompowni ścieków w Jaworznie.

fot. Wodociągi Jaworzno

Wodociągi w Jaworznie walczą z awarią przepompowni ścieków przy ulicy Batorego. 

Część ścieków kanałem burzowym trafia obecnie do rzeki Przemsza. Doszło do rozszczelnienia zbiornika w komorze głównej. Do godziny 19-tej ma się pojawić sprzęt, który będzie ozonował wodę. Urządzenie było wykorzystywane miedzy innymi podczas awarii oczyszczalni Czajka w Warszawie. Wodociągi uspokajają - nie ma zagrożenia dla mieszkańców Jaworzna. Ścieki są stopniowo wypompowywane i beczkowozami zostaną przewiezione bezpośrednio do oczyszczalni. 

Na miejscu jest między innymi sanepid.

Autor: Ł. Łaskawiec