Rozmowy o języku polskim

Z okazji Święta Niepodległości w cyklu „Wspólnota” ks. Bartłomiej Kuźnik rozmawia o... języku polskim, przede wszystkim, jako o zjawisku łączącym ludzi. Tytuł audycji „W krainie pięknych słów”. Poprowadzi po niej dwoje specjalistów, dr Katarzyna Niesporek i dr Dominik Chwolik, filolodzy związani z Uniwersytetem Śląskim. Magazyn religijny Radia Katowice w każdy poniedziałek 19.15

W programie prezentowane są najnowsze informacje z życia i działalności Kościoła katolickiego (powszechnego i lokalnego) i Kościołów zrzeszonych w Śląskim Oddziale Polskiej Rady Ekumenicznej oraz zapowiedzi najważniejszych wydarzeń religijnych nadchodzącego tygodnia.

Zasadniczą częścią audycji jest Temat wieczoru. W kolejne poniedziałki miesiąca prezentowane są: społeczne nauczanie Kościoła, chrześcijańskie inspiracje we współczesnej kulturze,informacje o życiu i działaniu poszczególnych parafii, zakonów, zgromadzeń ruchów i stowarzyszeń, debaty o ważnych sprawach Kościoła i regionu oraz aktywności ludzi młodych w Kościele.

W ramach audycji pojawiają się również odpowiedzi na pytania nadesłane do Redakcji.

slady@radio.katowice.pl