Prezydent przedstawił przyszłoroczny budżet. Będą oszczędności.

fot. Ryszard Stotko/Radio Katowice

Prezydent Częstochowy przedstawił projekt budżetu miasta na rok 2020. 

Po stronie wydatków zapisano miliard sześćset milionów złotych – po stronie dochodów niewiele ponad półtora miliarda. W przyszłorocznym budżecie wprowadzono wiele oszczędności. 

— Ze względu na decyzje władz centralnych, rok 2020 będzie trudny dla miasta — mówi prezydent Częstochowy, Krzysztof Matyjaszczyk. 


Wśród największych wydatków, prezydent Częstochowy wskazuje dopłatę do oświaty. Wprowadzone w projekcie budżetu miasta oszczędności dotyczą wielu dziedzin. Nie będą kontynuowane niektóre programy zdrowotne. 

— Nie odbędzie się także duży cykl imprez kulturalnych pod hasłem Aleje Tu Się Dzieje — dodaje Krzysztof Matyjaszczyk. 


Wśród inwestycji na rok 2020 w projekcie budżetu miasta zapisano przede wszystkim kontynuacje rozpoczętych już przedsięwzięć. To między innymi rozbudowa Drogi Krajowej nr 46, budowa węzłów przesiadkowych oraz parku wodnego. Zmniejszona została także kwota na budowę i przebudowę ulic i dróg lokalnych. 

Autor: Krzysztof Słabikowski /rs/


Wiadomości gospodarcze