Uroczystości barbórkowe. Wizyta premiera Morawieckiego.

fot. Joanna Opas/Radio Katowice

Służba to w górnictwie dobre określenie - mówił w Katowicach podczas uroczystości barbórkowych Polskiej Grupy Górniczej premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu podkreślił poświęcenie, z jakim swoją codzienną pracę wykonują górnicy, zarówno dla dobra regionu, jak i kraju.

Mateusz Morawiecki docenił rolę, jaką region odegrał w kształtowaniu krajobrazu gospodarczego Polski.


Mateusz Morawiecki zaznaczył, że wyzwaniem dla współczesnego górnictwa jest polityka klimatyczna i unijne regulacje, którym trzeba sprostać. Dlatego tak ważne jest, by transformacja energetyczna uwzględniała lokalne uwarunkowania.

List z życzeniami z okazji zbliżającej się Barbórki przesłał górnikom prezydent Andrzej Duda.

Docenił on ciężką pracę ludzi w branży górniczej. Jak zaznaczył w liście, który odczytała Grażyna Ignaczak-Bandych, Dyrektor Generalny Kancelarii Prezydenta RP, górnicy nie tylko przyczyniają się do wzrostu gospodarczego, ale także odegrali ważną rolę w historii Polski.


Andrzej Duda w liście podkreślił także etos pracy i patriotyzm górników. Docenił także ich poświęcenie w walce z reżimem komunistycznym.

Prezes spółki PGG, Tomasz Rogala przypomniał w Katowicach, że tegoroczna Barbórka przypada w stulecie pierwszego powstania śląskiego. Sto lat temu to właśnie górnicy brali udział w tym zrywie i dwóch kolejnych zapewniając bezpieczeństwo i pomyślny rozwój gospodarczy odradzającej się Polsce. Jak dodał Tomasz Rogala, obecnie także to górnicy zapewniają Polsce bezpieczeństwo energetyczne.


Podczas uroczystości wręczono odznaczenia oraz nominacje na stopnie górnicze.

Oprócz tego - jak zaznaczył Tomasz Rogala - spółka daje zatrudnienie 43 tysiącom pracowników, a także 160 tysiącom osób w firmach zewnętrznych czy branżach współpracujących z górnictwem. W znaczący sposób zasila także budżet państwa podatkami. 


Autor: Joanna Opas /pg/