Strajk głodowy w Węglokoksie. Pracownicy chcą realizacji porozumienia.

fot. Marcin Rudzki/Radio Katowice

W Katowickiej siedzibie Węglokoksu rozpoczął się protest głodowy pracowników huty "Pokój". 

Obecnie do tej formy protestu przystąpiły dwie osoby. 

— Domagamy się realizacji zawartego w sierpniu tego roku porozumienia — mówił Mariusz Latka ze związku zawodowego Sierpień 80. 


— Oczekujemy zaangażowania ze strony rządowej — wyjaśniał Joachim Kuchta z Solidarności. 


W związku z sytuacją zarząd spółki wydał oświadczenie, w którym napisał, że spotkał się z protestującymi i odebrał petycję strony związkowej.

Jednocześnie Zarząd Węglokoksu podtrzymuje wszystkie uzgodnienia wynikające z podpisanej we wrześniu umowy restrukturyzacyjnej. I jak wyjaśnia: opóźnienie w realizacji tej umowy jest spowodowane wyłącznie przedłużającą się wyceną aktywów produkcyjnych. W najbliższych dniach Węglokoks ma przedstawić skorygowany i uaktualniony harmonogram planu restrukturyzacji.

Zarząd spółki poinformował też, że protestującym zostały zapewnione bezpieczne warunki do przebywania na terenie firmy. W pomieszczeniach dyrekcji Węglokoksu przebywa 8 osób, z czego dwie prowadzą głodówkę.

Jak zapowiedzieli związkowcy, strajk głodowy będzie prowadzony do skutku, nie wykluczyli też, że do głodówki przyłączą się kolejne osoby.


Autorzy: Dorota Stabik, Marcin Rudzki /rs/pg/


Wiadomości gospodarcze