Śląsk polską doliną krzemową. Wizyta minister rozwoju.

Śląsk ma ustanawiać nowe trendy w zakresie gospodarki i przemysłu, mówiła w Katowicach minister rozwoju.

Jadwiga Emilewicz podkreśliła że, podczas przyszłotygodniowej debaty w Radzie Europejskiej dyskutowany będzie tzw. fundusz sprawiedliwej transformacji, który ma pomóc krajom UE osiągnąć neutralność klimatyczną. Zdaniem minister głównym beneficjentem takiego funduszu powinien się stać właśnie Śląsk. 


Senator Tadeusz Kopeć ma już pomysł na konkretne inwestycje związane z rozwojem technologii. 


Pośród wymienionych propozycji znalazła się również inteligentna, w pełni zautomatyzowana kopalnia oraz projekt centrum transferu informacji technologicznej Polska-Wietnam. 

Autor: Samuel Baron /rs/


Wiadomości gospodarcze