Nie żyje prof. Krzysztof Uniłowski. Był prodziekanem ds. kształcenia i studentów Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego

Władze Uniwersytetu Śląskiego poinformowały o śmierci prof. Krzysztofa Uniłowskiego. Był prodziekanem ds. kształcenia i studentów Wydziału Humanistycznego. 

Profesor Uniłowski był krytykiem literackim,współzałożycielem i wieloletnim redaktorem kwartalnika literackiego FA-art,Śląskich Studiów Polonistycznych, a także był laureatem Nagrody im. Kazimierza Wyki i nagrody im. Ludwika Frydego.

Miał 52 lata.

Autor: Piotr Pagieła /as/


Wiadomości regionalne