Pociąg z Chin przyjechał Jedwabnym Szlakiem

fot. Wikipedia (aut. Premia)

Do Sławkowa na stację Euroterminala Linii Hutniczej Szerokotorowej przyjechał pociąg towarowy z Chin, z miejscowości Xi-jan.

Transport trwał dwanaście dni i był krótszy i tańszy trzykrotnie od transportu morskiego. Stąd, po rozładunku dotrze ciężarówkami do różnych odbiorców docelowych. To praktycznie inauguracja regularnych kolejowych dostaw towarów z Chin z wykorzystaniem szerokiego toru. Linia jest jedną z odnóg tak zwanego Jedwabnego Szlaku, który wiedzie z Chin przez Kazachstan, Rosję i Ukrainę do Polski. Do transportu wykorzystany jest zmodernizowany niedawno, wiodący od Hrubieszowa do Sławkowa ponad 400-kilometrowy odcinek LHS. Sławków jest ostatnią, najdalej na zachód wysuniętą stacją tej linii, którą zbudowano jeszcze w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku dla potrzeb ówczesnej Huty Katowice.

Autor: Wojciech Pacula /rs/