Pierwszy szerokotorowy pociąg z Chin. Uroczyste powitanie.

fot. Wojciech Pacula/Radio Katowice

W Sławkowie, z udziałem dyplomatów z Chin i Kazachstanu, uroczyście zainaugurowano stałe kolejowe połączenie towarowe Xi-an - Sławków. 

Spotkanie zorganizowano w dzień po tym, jak do Euroterminala w Sławkowie przyjechał skład z kontenerami pokonując tę trasę w 12 dni. Do tego celu wykorzystany jest kończący się w Sławkowie, tak zwany szeroki tor, wiodący przez Kazachstan, Rosję i Ukrainę. Zbudowano go w latach 70. ub. wieku dla potrzeb ówczesnej Huty Katowice. Dziś ten korytarz transportowy nawiązuje do handlowego, historycznego Jedwabnego Szlaku. 

Według zapowiedzi, wkrótce taki transport docierałby tu dwa razy w tygodniu. Biorący udział w spotkaniu samorządowcy podkreślali z kolei pilną konieczność poprawy infrastruktury drogowej w pobliżu. Chodzi o to, by bezpiecznie, szybko i przy zachowaniu komfortu życia lokalnej społeczności, rozwieść towar do docelowych odbiorców.

Autor: Wojciech Pacula /rs/


Wiadomości gospodarcze