Małe i średnie przedsiębiorstwa. Spotkanie z KSSE.

Gościem Radia Katowice jest wiceprezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, prof. Barbara Piontek.

Rozmawiamy o małych i średnich przedsiębiorstwach w KSSE. 
Wiadomości gospodarcze