Dofinansowanie do udziału w międzynarodowych imprezach branżowych

fot. Ryszard Stotko/Radio Katowice

Małe i Średnie przedsiębiorstwa z naszego regionu uzyskały możliwość udziału w międzynarodowych imprezach branżowych w kraju i zagranicą. 

Do Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości wpłynęło 81 wniosków, z czego aż 95% otrzyma dofinansowanie. Łącznie na 77 projektów przeznaczono około jedenastu milionów złotych. W głównej części środki te będą przeznaczone na udział w targach i imprezach branżowych za granicą, dotyczą więc wynajmu, budowy, obsługi stoiska wystawowego oraz zewnętrznych usług doradczych. Dzięki tym ostatnim wystawcy mogą zakupić usługę tłumaczenia albo wsparcia czy nawet reprezentowania firmy podczas negocjacji biznesowych. Kultura prowadzenia działalności gospodarczej w wielu krajach jest różna, czasem brak takiej wiedzy grozi fiaskiem rozmów już na samym początku, dlatego pozyskanie specjalisty bądź uzyskanie odpowiedniego szkolenia jest dużą korzyścią. Z Krzysztofem Spyrą, dyrektorem Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości, rozmawia Józef Wycisk.Wiadomości gospodarcze