Czyste powietrze w Koniecpolu. Podpisano porozumienie.

fot. Krzysztof Słabikowski/Radio Katowice

Gmina Koniecpol podpisała porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 

Na jego podstawie obie strony wspólnie realizować będą program Czyste Powietrze. W gminie powstanie punkt informacyjny, w którym mieszkańcy będą mogli nie tylko poznać szczegóły programu, ale też złożyć odpowiednie wnioski. 

— Celem programu Czyste Powietrze jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez gospodarstwa domowe — wyjaśnia Tomasz Bednarek, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 


Wysokość dofinansowania zależna jest między innymi od dochodów osoby składającej wniosek oraz zakresu realizowanych prac. 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach może dofinansować nawet 90% kosztów inwestycji. Maksymalna kwota kosztów kwalifikowanych, to 53 tysiące złotych. 

Ryszard Suliga podkreśla, że punkt informacji będzie dużym udogodnieniem dla mieszkańców Koniecpola. 


Koniecpolski punkt informacyjny programu Czyste Powietrze ma zostać otwarty na przełomie wiosny i lata. Podczas uroczystego podpisania porozumienia pomiędzy Koniecpolem a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, odbyło się spotkanie informacyjne z przedstawicielami Funduszu, którego tematem była realizacja programu w gminie. 

Autor: Krzysztof Słabikowski/rs


Wiadomości regionalne