Rozmowy płacowe w szpitalu. Przerwa do wtorku.

W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku rozpoczęły się rozmowy płacowe. 

Negocjacje są odpowiedzią dyrekcji placówki na 12-godzinny strajk, w którym 13 lutego wzięło udział kilkuset pracowników. Najważniejszy postulat przedstawiony przez stronę związkową dotyczy podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych o 400 zł brutto. Akcja strajkowa została zorganizowana przez wszystkie centralne związkowe działające w placówce w ramach sporu zbiorowego, który w rybnickim szpitalu trwa od maja 2018 roku. 

Rozmowy rozpoczęły się o godzinie 11:00, związkowcy przedstawili swoje stanowisko na piśmie, które dyrekcja szpitala teraz przekaże Urzędowi Marszałkowskiemu, jako organowi założycielskiemu. Wznowienie negocjacji zaplanowano na wtorek. 

Autor: Katarzyna Herbuś/rs/