Nie chcą wycinki drzew.

fot. K. Chołota/Radio Katowice

Na ulicy Raciborskiej w Katowicach zbierano dziś podpisy w sprawie zachowania stuletnich kasztanowców. 

W związku z planowanym osiedlem mającym powstać w ramach projektu Nova Mikołowska drzewa te mogą zostać wycięte. Co prawda Urząd Miasta cofnął decyzję o usunięciu kasztanowców, ale inwestor odwołał się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Dlatego mieszkańcy postanowili działać i złożyć petycję do prezydenta miasta, aby drzewa pozostały na swoim miejscu, mówi Tomasz Kuczyński - mieszkaniec ulicy Raciborskiej, radny śródmieścia i założyciel Komitetu Obrony Kasztanowców.


Na trzech kasztanowcach wzdłuż ogrodzenia parkingu przy ulicy Raciborskiej zostaną powieszone także specjalne transparenty, mówi ich wykonawczyni Angelika Jaglińska - radna dzielnicy śródmieście i członkini Komitetu Obrony Kasztanowców.


Na temat kasztanowców opinie wydał także Departament Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zgodnie z którą znajdują się one w dobrym stanie fitosanitarnym, a jedynym powodem ich usunięcia jest kolizja z planowaną inwestycją. 

Autor: Klaudiusz Chołota


Wiadomości regionalne