Konsultacje ws. budowy CPK. Kontrowersyjna linia kolejowa.

fot. Ryszard Stotko/Radio Katowice

Czy szybka kolej przetnie za 20 lat Śląski Ogród Botaniczny i gminę Ornontowice?

Trwają konsultacje społeczne dotyczące budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Przeprowadzenie linii szybkiej kolei przez poszczególne gminy na Śląsku, szczególnie w powiecie mikołowskim budzi wiele emocji. 

Przez Mikołów ma przebiegać linia kolejowa nr 170, która połączy Katowice z polsko-czeską granicą. 

W tej sprawie spotkali się zdezorientowani mieszkańcy Ornontowic.


Trzy propozycje połączeń kolejowych przecinają tworzony od kilkunastu lat Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie-Mokrem.

— To niedopuszczalne rozwiązanie — mówi burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula.


Przewodnicząca Koła Radnych PiS w Mikołowie, Stanisława Hajduk-Bies podkreśla, że każdy rozwój wiąże się z poświęceniem.


Również Śląski Ogród Botaniczny sprzeciwia się budowie szybkiej kolei do Centralnego Portu Komunikacyjnego, której trasa miałaby biec przez Mikołów. Jak czytamy w opublikowanym stanowisku, inwestycja doprowadzi do poważnego uszczerbku dla unikatowych walorów przyrodniczych i krajobrazowych Mikołowa i całej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Przedstawiciele ogrodu podkreślają, że ewentualna budowa trasy napotka poważne trudności techniczne, mogące przełożyć się na zagrożenia dla ludzi oraz na dodatkowe koszty realizacji inwestycji. Chodzi m.in. o obecność licznych, nie do końca rozpoznanych usypisk i wyrobisk wapiennych oraz pustek po dawnej eksploatacji węgla kamiennego. 

Autorzy: Łukasz Łaskawiec, Jadwiga Woźnikowska/rs