JSW z zyskiem za miniony rok

fot. Ryszard Stotko/Radio Katowice

Prawie 650 mln zł zysku netto osiągnęła w 2019 roku Grupa Kapitałowa Jastrzębskiej Spółki Węglowej. 

Grupa podsumowała właśnie wyniki finansowe za zeszły rok. Wyniki finansowe napawają optymizmem, mimo spowolnienia gospodarczego całej branży surowcowej, komentuje najnowsze dane spółka. 

— Do spadku aktywności w handlu międzynarodowym przyczyniły się, kryzys w branży motoryzacyjnej, mniejsze zapotrzebowanie na stal w Europie oraz wojna celna pomiędzy USA a Chinami. Dlatego nasze obecne działania ukierunkowane są na intensyfikację sprzedaży oraz prowadzenie działań pozwalających stopniowo zwiększać efektywność operacyjną i kosztową — podkreśla Włodzimierz Hereźniak, prezes zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej. 

Zakłady wchodzące w skład grupy wyprodukowały 14,8 mln ton węgla oraz 3,2 mln ton koksu. Przychody ze sprzedaży węgla do odbiorców zewnętrznych osiągnęły kwotę 4,77 mld zł, natomiast przychody ze sprzedaży koksu i węglopochodnych osiągnęły kwotę 3,55 mld zł. 

Autor: Joanna Opas /rs/