Caritas

Szczególny czas, to także szczególne wyzwania – również dla Kościoła. O działalności Caritas i nowych inicjatywach podejmowanych w czasie epidemii, w rozmowie ks. Marcina Wierzbickiego z ks. Łukaszem Stawarzem, dyrektorem Caritas Archidiecezji Katowickiej.


W środę popielcową rozpoczął się Wielki Post czyli czas, który ma wierzących przygotować do przeżycia najważniejszych dla chrześcijan świąt Wielkiej Nocy. Dlatego w wielkopostnych rekolekcjach w każdy poniedziałek spotykamy się ze słowem księdza Tomasza Wojtala, doktora teologii dogmatycznej i duchowości na Papieskim Wydziale Teologicznym w Lugano. Zachęcamy do podążania śladami jego przemyśleń.

Część 1. 


Część 2. 


Część 3. 


Część 4. 


Część 5. 


Część 6. Magazyn religijny Radia Katowice w każdy poniedziałek 19.15

W programie prezentowane są najnowsze informacje z życia i działalności Kościoła katolickiego (powszechnego i lokalnego) i Kościołów zrzeszonych w Śląskim Oddziale Polskiej Rady Ekumenicznej oraz zapowiedzi najważniejszych wydarzeń religijnych nadchodzącego tygodnia.

Zasadniczą częścią audycji jest Temat wieczoru. W kolejne poniedziałki miesiąca prezentowane są: społeczne nauczanie Kościoła, chrześcijańskie inspiracje we współczesnej kulturze,informacje o życiu i działaniu poszczególnych parafii, zakonów, zgromadzeń ruchów i stowarzyszeń, debaty o ważnych sprawach Kościoła i regionu oraz aktywności ludzi młodych w Kościele.

W ramach audycji pojawiają się również odpowiedzi na pytania nadesłane do Redakcji.

slady@radio.katowice.pl