Kasztanowce

Tegoroczna wiosna jest inna niż dotychczasowe, kasztany a raczej kasztanowce zaczynają kwitnąć, a matury dopiero w czerwcu. Cieszymy się wychodząc na spacery i patrząc na kwitnące na różowo kasztanowce zatem kilka słów o tych drzewach. Będzie też sporo o suszy. Ekolodzy twierdzą, że w miastach powinno się tworzyć jak najwięcej możliwości zatrzymywania wody. A najlepiej gromadzą ją rośliny. Na susze pewnie będą też narzekać jeże - i dziś waśnie przyjrzymy się jeżom, które potrzebują pomocy i taką pomoc otrzymują.Co tydzień, w każdy czwartek spotykamy się na naszym ekologicznym radiowym Wysypisku dźwięków, informacji i porad dotyczących życia w zgodzie z naturą, przyrodą, czystym powietrzem i ochroną środowiska. Nasze ekologicznie zakręcone dziennikarki: Katarzyna Głuch i Iwona Kwaśny razem z ekspertami z różnych dziedzin pokażą, a raczej pozwolą usłyszeć, jak sprawić, by nasze otoczenie było coraz czystsze, ładniejsze, bez niepotrzebnej chemii. Jak zapewniają – nie będą truć. 

Na Facebooku pojawią się zdjęcia prezentujące niektóre z omawianych tematów. Jesteśmy też na stronie internetowej WFOŚiGW w Katowicach.


wfosigw_400

Audycja jest dofinansowana z środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Katowicach.


Za treści przedstawione w audycji dofinansowanej ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja.Wysypisko