Karta Rodzina Plus ma już 10 lat

Bielsko-Biała było piątym miastem w Polsce, które 10 lat temu wprowadziło program Karta Rodzina Plus. 

Jak mówi Ewa Swatek, naczelnik Wydziału Polityki Społecznej bielskiego ratusza program wychodzi poza obowiązkową działalność samorządu, a jednym z jego elementów jest uprawniająca do zniżek specjalna karta:


 

Program karty wziął się z interpelacji ówczesnego wiceprzewodniczącego miejskiej rady, obecnie posła, Przemysława Drabka, który cieszy się, że pomysł się przyjął i że jest realizowany:


 

Ze zniżek jakie daje posiadanie Karty Rodzina Plus skorzystało dotychczas ponad 16,5 tysiąca osób, posiada ją prawie 8,5 tysiąca bielszczan, a oprócz spółek miejskich honoruje ją ponad 100 podmiotów prywatnych.

Autor: Jarosław Krajewski/ml/