Kopalnia cynku i ołowiu nie powstanie na Jurze

fot. Joanna Opas/Radio Katowice

— Ministerstwo Środowiska nie przedłużyło koncesji na poszukiwanie rud cynku i ołowiu na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej — poinformował w Katowicach minister środowiska.

Minister tłumaczył, że przedsiębiorca miał wystarczająco dużo czasu, żeby zbadać złoże, bowiem koncesję ma już od 10 lat.

Z ponad 800 odwiertów, które miał wykonać, zrobił zaledwie 100 i z każdym kolejnym wnioskiem o przedłużenie koncesji zmniejszał deklarowaną ilość odwiertów, które planuje przeprowadzić.

Tym samym kopalnia, która wzbudzała wiele kontrowersji wśród mieszkańców, raczej nie ma szans na powstanie, bowiem kolejne etapy wymagają już opiniowania wśród lokalnej społeczności czy zgodności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Ważna też jest ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazowych na tamtym terenie i to także przesądziło o takiej, a nie innej decyzji ministerstwa.


Autor: Joanna Opas /pg/