List w sprawie pielgrzymek. Apel władz Częstochowy.

Władze samorządowe Częstochowy, w trosce o mieszkańców i przybywających do miasta gości, proszą ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego o regulacje dotyczące pielgrzymowania z obszarów szczególnie zagrożonych koronawirusem. 

Jak napisano w liście do szefa resortu zdrowia "obawy budzi fakt, że osoby przybywające do Częstochowy z rejonów o najwyższym wzroście zakażeń koronawirusem mogą stać się źródłem powstania ognisk w mieście". Zdaniem władz miasta zapewnienie bezpieczeństwa innym pątnikom, a także mieszkańcom Częstochowy wydaje się w tej sytuacji trudne. 

Na początku lipca prezydent Częstochowy, w trosce o zdrowie przybywających, zaapelował o ostrożność i rozsądek. Prosił też o powstrzymanie się w tym roku od masowego pieszego pielgrzymowania, które może stać się ogniskiem nowych zachorowań. W apelu do mieszkańców miasta zwrócił się o zachowanie środków bezpieczeństwa i unikanie dużych skupisk ludzi. 

Autor: Piotr Pagieła /rs/