Zakończyły się rozmowy górników z rządem nt. przyszłości branży

fot. twitter.com/mapgovpl

Wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin powiedział, że dzisiejsze rozmowy w Warszawie z przedstawicielami strony społecznej dotyczyły nie tylko bieżącej kondycji branży górniczej, ale również perspektywy funkcjonowania energetyki węglowej w najbliższych dziesięcioleciach. 

Było to pierwsze robocze spotkanie zespołu, który ma opracować propozycje zmian w tym sektorze. Mają one zapewnić jego stabilne działanie w kolejnych latach. Do rozmów zaproszono przedstawicieli central związkowych, ekspertów z branży górniczej, a także przedstawicieli ministerstw: aktywów państwowych, rozwoju oraz klimatu. 

Wicepremier Jacek Sasin, który kieruje pracami zespołu, powiedział, że dzisiejsza dyskusja była dobra i merytoryczna. Dodał, że w spotkaniu brali udział między innymi minister klimatu Michał Kurtyka i pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski. Wicepremier dodał, że dyskusja dotyczyła przyszłości energetyki węglowej w relacji z polityką klimatyczną Unii Europejskiej oraz polityką energetyczną Polski, którą przygotowuje ministerstwo klimatu. 

Szef śląsko-dąbrowskiej "Solidarności" Dominik Kolorz wyraził nadzieję po spotkaniu, że w najbliższym czasie zostanie ustabilizowana sytuacja finansowa Polskiej Grupy Górniczej. Mówił też o ustaleniach dotyczących polityki klimatycznej. 

Obie strony przyznały po spotkaniu, że dziś nie poruszono tematu likwidacji kopalń. Rozmawiano między innymi o problemie importu węgla i energii do Polski. 

W skład zespołu wchodzą przedstawiciele resortów: aktywów państwowych, rozwoju i klimatu, spółek węglowych i energetycznych, reprezentanci strony społecznej oraz eksperci. Kolejne spotkanie ma się odbyć w Katowicach.

/IAR/rs/