Pomnik upamiętniający funkcjonariuszy milicji ma zniknąć

Wojewoda śląski zdecydował, że pomnik stojący na placu Wolności w Łodygowicach koło Żywca - ma zniknąć.

Monument odsłonięto w 1964 roku, a z umieszczonej na nim tablicy wynikało, że upamiętnia funkcjonariuszy milicji obywatelskiej poległych w walce o utrwalenie władzy ludowej.

Po trwającym ponad rok postępowaniu, mimo zmiany treści napisu, wojewoda uznał, że pomnik propaguje komunizm i nakazał jego usunięcie.

— Dostosujemy się do tej decyzji — zapewnia kierownik referatu inwestycji urzędu gminy, Marcin Zyzak.
Termin rozbiórki pomnika nie jest jeszcze znany.


Autor: Andrzej Ochodek /pg/