Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał decyzję ww. tramwaju na południe Katowice

fot. Tramwaje Śląskie / mat. prasowe

Decyzję środowiskową dla tramwaju na południe Katowic wydał Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach. To pozwoli przeprowadzić inwestycję z jak najmniejszą ingerencją w środowisko przyrodnicze. 

W decyzji środowiskowej określone zostały rozwiązania, które pozwolą maksymalnie ograniczyć ingerencję w środowisko - mówi Łukasz Zych, rzecznik prasowy RDOŚ w Katowicach. W decyzji środowiskowej określone zostały rozwiązania, które pozwolą maksymalnie ograniczyć ingerencję w obszary cenne z punktu widzenia przyrodniczego i krajobrazowego. Przebieg planowanych ciągów komunikacyjnych nie koliduje z obszarowymi formami ochrony przyrody, takimi jak rezerwaty, zespoły przyrodniczo – krajobrazowe i obszary Natura 2000. Choć na odcinku kilkunastu metrów inwestycja zbliża się do granic rezerwatu Ochojec, prace prowadzone będą całkowicie poza jego terenem. W zakresie ochrony przed hałasem w lokalizacjach, które tego wymagają, powstaną ekrany akustyczne, a torowisko otrzyma tzw. cichą nawierzchnię. Dodatkowo inwestycja ma być tak zrealizowana, by nie utrudniać mieszkańcom dostępu do lasu. Prace mają być realizowane pod nadzorem przyrodniczym, a w zamian za wycięte drzewa, mają być wykonane nowe nasadzenia. 

W pierwszym etapie ma powstać linia tramwajowa od pętli Brynów do planowanej pętli Kostuchna, która potem będzie uzupełniona o rozbudowę układu drogowego. Powstaną także ciągi piesze i infrastruktura rowerowa.


Autor: Joanna Opas /as/Wiadomości regionalne