Centralny Port Komunikacyjny przygotowuje się do uruchomienia kolei dużych prędkości

Centralny Port Komunikacyjny przygotowuje się do uruchomienia w przyszłości kolei dużych prędkości. Jedna z linii miałaby połączyć Katowice z czeską Ostrawą, przecinając po drodze subregion zachodni województwa.

Tamtejsi samorządowcy zabiegają o to, aby pociągi na tej trasie zatrzymywały się przynajmniej na jednej stacji, sami jednak nie są do końca zgodni ani co do przebiegu trasy, ani lokalizacji stacji obsługującej szybką kolej.

W Magazynie Inicjatyw Społecznych odwiedzamy Towarzystwo Entuzjastów Kolei z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, którego członkowie także aktywnie biorą udział w debacie na temat przyszłości kolei na tym obszarze.

Wiadomości regionalne