NOSPR nostalgicznie

W magazynie wydarzeń muzycznych Res Musica - powrócimy refleksją do ubiegło piątkowego koncertu NOSPR w Katowicach pod batutą Aleksandra Liebreicha, w programie którego znalazły się ostatnie dzieła Franciszka Schuberta, Ryszarda Straussa i Piotra Czajkowskiego.

Zapraszać też będziemy do sali "Symfonia" katowickiej Akademii Muzycznej na 120. Śląską Trybunę Kompozytorów.

Gościem programu będzie prof. Julian Gembalski wybitny improwizator-organista, organolog, organizator od wielu dziesiątków lat konfercencji naukowych dot. problematyki organów na Górnym Śląsku. V. konferencja z tego cyklu rozpocznie się w Śląskiej Uczelni Muzycznej już 7 listopada.


Res Musica to magazyn wydarzeń muzycznych. Audycja na antenie Polskiego Radia Katowice emitowana jest nieprzerwanie od września 1981 roku.

W programie znajdują się omówienia, relacje i recenzje najważniejszych w koncertów i festiwali organizowanych w śląskich świątyniach i salach koncertowych, w których udział biorą wiodące orkiestry symfoniczne, soliści, chóry i zespoły kameralne reprezentujące artystyczny nurt funkcjonowania muzyki na Śląsku.

Wiodącym celem prezentacji ukazujących się w tej audycji jest szeroka popularyzacja działalności tych formacji na czele z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia i Telewizji w Katowicach oraz artystami skupionymi wokół katowickiej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego.

Poprzez to słuchacz otrzymuje szeroki przegląd wydarzeń muzycznych, których organizatorami są te ważne instytucje, śląskie samorządy, a także różnego typu ośrodki kultury działające w całym regionie. Poprzez tak ukształtowaną tematykę magazynu Res Musica staramy się też uwrażliwiać naszych słuchaczy na najpiękniejsze pozycje repertuarowe w ich wykonaniu, dzieła wielkich kompozytorów, mistrzów swego gatunku od wieków dawnych po współczesność – pojawiające się w programach koncertów omawianych i relacjonowanych w magazynie Res Musica.

Res Musica