Dom Samotnej Matki w Zabrzu czeka na pomoc finanasową

Dom Samotnej Matki w Zabrzu znalazł się w trudnej sytuacji finansowej. W internecie rozpoczęła się zbiórka na opłaty za prąd, ogrzewanie i wyżywienie dla jego mieszkańców. W ośrodku mieszka obecnie 30 kobiet i dzieci.

Dom pomaga nie tylko przetrwać okres bezdomności, czy ubóstwa, pomaga także w usamodzielnieniu - powiedziała Maria Demidowicz, prezes Zabrzańskiego Koła Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta. 

Prezeska zwróciła także uwagę, że wcześniej kwesty na ten cel prowadzono na cmentarzach, jednak w tym roku, z powodu restrykcji sanitarnych, jest to niemożliwe. Dzięki wirtualnej formie zbiórki każda wrażliwa na cierpienie innych osoba może w bezpieczny sposób przekazać datek na pomoc samotnym matkom.
Zbiórka odbywa się na portalu zrzutka.pl pod hasłem "Wirtualna kwesta na Dom Samotnej Matki w Zabrzu".

Zabrzańskie Koło Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta od 25 lat pomaga osobom bezdomnym oraz prowadzi Punkt Dobroczynny.

Autor: Klaudia Matuszna, IAR /as/