Można składać wnioski o przyznanie nagrody "Bene Meritus"

fot. Starostwo Gliwice

Do 28 lutego można składać wnioski o przyznanie nagrody "Bene Meritus" dla zasłużonych dla Powiatu Gliwickiego.

Nagrodę ustanowiła Rada Powiatu Gliwickiego dla wyróżnienia cnót obywatelskich, wybitnych osiągnięć, aktywności społecznej, charytatywnej, gospodarczej, kulturalnej, naukowej, artystycznej, sportowej i innej mającej wpływ na podniesienie poziomu życia mieszkańców powiatu, a także w uznaniu zasług na rzecz Powiatu Gliwickiego. 

Nagroda "Bene Meritus" przyznawana jest w kategoriach indywidualnej i zbiorowej. Z wnioskiem o przyznanie nagrody mogą występować w szczególności: grupa co najmniej 30 mieszkańców, organizacje społeczne i stowarzyszenia, organy jednostek samorządu terytorialnego, jednostki pomocnicze gmin, jednostki organizacyjne gmin i powiatu.

Autor: Sławomir Herman/ml.