Blisko 15 milionów wsparcia otrzyma Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach

Blisko 15 milionów wsparcia otrzyma Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Pieniądze mają pomóc w walce z koronawirusem i pozwolić na unowocześnienie szpitalnego laboratorium.

W ramach projektu ,,Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach” szpital zakupi sprzęt i aparaturę medyczną, która trafi do oddziałów i poradni szpitala. To między innymi łóżka szpitalne, kardiomonitory, defibrylatory, czy dozowniki tlenu. Pieniądze z projektu pozwolą również na unowocześnienie szpitalnego laboratorium. 

Całkowita wartość projektu wynosi nieco ponad 14 milionów 200 tysięcy złotych, które zostały pozyskane ze środków Unijnych i wsparcia rządowego. 


Autor: Marcin Rudzki /as/
Wiadomości regionalne