Drony nad miastem. Kontrole dymu w kominach.

Straż Miejska w Bielsku-Białej podejmuje działania mające na celu zapobieganie zjawisku smogu i poprawę jakości powietrza w mieście.

Funkcjonariusze po raz kolejny prowadzili kontrole z użyciem drona. W dzielnicach Straconka i Lipnik dron analizował spaliny wydobywające się z domowych kominów. Ujawnił jeden przypadek spalania w piecu centralnego ogrzewania odpadów w postaci płyt meblowych.

Podczas kontroli funkcjonariusze Straży Miejskiej informowali właścicieli nieruchomości o zagrożeniach, jakie ze sobą niesie zjawisko smogu. Przekazali także właścicielom kontrolowanych budynków materiały dotyczące programu wymiany starych kotłów węglowych lub pieców węglowych na nowe ekologiczne źródła ciepła, który jest realizowany przez Wydział Ochrony Środowiska i Energii Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

Autor: Andrzej Ochodek /rs/


Wiadomości regionalne