Rozmowy o przyszłości górnictwa. Propozycja związkowców.

Przedstawiciele związkowców górniczych mają przedstawić stronie rządowej własną propozycję umowy społecznej, dotyczącej przyszłości branży. 

Podczas ostatniego spotkania w Katowicach przedstawiciele rządu, związkowcy i prezesi spółek górniczych nie doszli do porozumienia. Strona związkowa oświadczyła, że projekt umowy sygnowany przez Ministerstwo Aktywów Państwowych jest dla nich nie do przyjęcia. 

— Chcemy przedstawić własne propozycyje — mówił wówczas szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności, Dominik Kolorz. 


— Czekamy na propozycje strony społecznej — mówił po spotkaniu ze związkowcami wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń.


Spotkanie w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim rozpocznie się o godzinie 12:00. Według planu umowa społeczna ma zostać podpisana w lutym tak, by w marcu można było przystąpić do jej notyfikacji w Komisji Europejskiej. 

Autor: Agnieszka Loch /rs/


Wiadomości regionalne