Kolejny etap górniczych rozmów

W Katowicach odbędzie się kolejne spotkanie poświęcone przyszłości górnictwa węgla kamiennego w Polsce. 

Wezmą w nim udział przedstawiciele związków zawodowych oraz Artur Soboń, pełnomocnik rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa. 

Przed niespełna tygodniem strona rządowa zaprezentowała szczegóły dokumentu "Polityka energetyczna Polski". Jak mówił po spotkaniu Dominik Kolorz, szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności, strona społeczna z zadowoleniem przyjęła fakt, że prace nad dokumentem pozostają otwarte oraz, że zawiera on zapis o tak zwanych czystych technologiach węglowych. Potwierdzono też wypracowane wcześniej potwierdzenie dotyczące planów czasowych zamykania kopalń węgla kamiennego. 

Autor: Piotr Pagieła /rs/


Wiadomości gospodarcze