Polska Strefa Inwestycji KSSE

Miniony rok, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna zakończyła sukcesem finansowym. Co ważne - po raz kolejny Strefa ma udany rok i to pomimo pandemii. Warto jednak zauważyć, że coraz więcej polskich firm korzysta ze strefowych udogodnień i nie tylko produkcja przemysłowa, ale także dość zaawansowane usługi dla biznesu są w Strefie realizowane. Naszym gościem prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej dr. Janusz Michałek.

Wiadomości gospodarcze