Rozmowy o górnictwie. Zaplanowane kolejne spotkanie.

fot. Ryszard Stotko/Radio Katowice

Na piątek zaplanowano kolejne rozmowy pomiędzy związkowcami a stroną rządową związane z projektem umowy społecznej dotyczącej górnictwa węgla kamiennego oraz transformacji województwa śląskiego. 

Poprzednie, w formie online, odbyły się w środę. Wówczas uzgodniono, że gwarancje zatrudnienia dla pracowników kopalń mają być zapisane w ustawie o funkcjonowaniu górnictwa. Będą to gwarancje pracy do emerytury, łącznie z całym systemem osłon socjalnych. Dominik Kolorz, przewodniczący śląsko-dąbrowskiej Solidarności, podkreślił wtedy, że rozbieżności między stronami dotyczą jeszcze dwóch kwestii a rozmowy mają być kontynuowane. 

Autor: Dorota Stabik /rs/


Wiadomości regionalne