10. urodziny klastra motoryzacyjnego KSSE

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna zajmuje się nie tylko gospodarowaniem gruntami i udzielaniem wsparcia. Zajmuje się także transferem technologii i organizowaniem współpracy firm działających w strefie. Przykładem są klastry tworzone przez KSSE. Naszym gościem dr. Janusz Michałek Prezes Strefy. Wiadomości gospodarcze