Jakie źródło ciepła wybrać?

fot. Ryszard Stotko/Radio Katowice

Do końca tego roku właściciele starych kopciuchów muszą je wymienić na inne. 

Jakie? Na pewno na ekologiczne. To, jakim piecem grzejemy w domu i co do pieca wrzucamy, to od kilku lat sprawdza Straż Miejska. Jak taka wizyta wygląda i na czym dokładnie polega? No i wreszcie, czy kontrole przynoszą efekt? 


Razem z doradcami energetycznymi podpowiadamy, jakie źródło ciepła wybrać i czym przy wyborze się kierować."Doradca energetyczny w czym mogę pomóc", to cykl audycji zrealizowanych przy współpracy WFOŚiGW w Katowicach promujących Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w których między innymi odpowiadamy na ważne pytania. Czy termomodernizacja budynku jest opłacalna? Jakie rozwiązania energooszczędne są najlepsze? Czy warto inwestować w odnawialne źródła energii?


Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020
Pierwsza Oś priorytetowa „Zmniejszenie emisyjności gospodarki”
Działanie 1.3 „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach”, Poddziałanie 1.3.3
„Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego
oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”