Kongres Ochrony Zabytków apeluje o ratowanie niszczejącej Elektrociepłowni Szombierki

Fot. K. Snopczyńska/ Radio Katowice

Społecznicy z Kongresu Ochrony Zabytków apelują o ratowanie niszczejącej Elektrociepłowni Szombierki. Adresatem listu otwartego w sprawie ochrony zabytkowego obiektu został między innymi Minister Kultury Piotr Gliński.

Jak podkreślają autorzy listu, dziedzictwo kulturowe nie jest niczyją własnością prywatną, a obowiązkiem władz ministerialnych i wojewódzkich jest ratowanie tej wagi obiektu historycznego.

List otwarty został podpisany przez blisko 300 osób, organizacji i instytucji, skupiających się głównie wokół środowisk naukowych i artystycznych. Wśród sygnatariuszy listu znajdują się m.in. prezydent Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego prof. Meinrad Maria Grewenig, architekci Tomasz Konior i Przemo Łukasik, a także naukowcy z Politechniki Śląskiej czy Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

Autor: Konstancja Snopczyńska