Jak złożyć wniosek do programu Czyste Powietrze?

fot. Ryszard Stotko/Radio Katowice

W województwie śląskim cały czas trwa nabór wniosków do programu Czyste Powietrze. Wnioski składać można na kilka sposobów, jeden jest natomiast sposób ich wypełnienia. Jak zrobić to poprawnie i na co zwrócić uwagę mówi doradca energetyczny w rozmowie z Gabrielą Kaczyńską."Doradca energetyczny w czym mogę pomóc", to cykl audycji zrealizowanych przy współpracy WFOŚiGW w Katowicach promujących Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w których między innymi odpowiadamy na ważne pytania. Czy termomodernizacja budynku jest opłacalna? Jakie rozwiązania energooszczędne są najlepsze? Czy warto inwestować w odnawialne źródła energii?


Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020
Pierwsza Oś priorytetowa „Zmniejszenie emisyjności gospodarki”
Działanie 1.3 „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach”, Poddziałanie 1.3.3
„Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego
oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”