Umowa społeczna transformacji górnictwa. Parafowanie umowy.

Umowa społeczna dotycząca transformacji branży górniczej będzie parafowana w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach. 

Po wielomiesięcznych rozmowach przedstawiciele rządu i związkowcy uzgodnili treść dokumentu. Jak mówił w Katowicach wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń, umowa jest korzystna dla pracowników, dla polskiej gospodarki i bezpieczeństwa energetycznego. 

— To także dobra umowa z punktu widzenia terenów, w których dzisiaj dominuje funkcja przemysłu wydobywczego — dodał polityk.


— Cieszymy się, że doszło do porozumienia, jednak jest to trochę śmiech przez łzy — mówi szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolorz.


Jak mówi szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności, chociaż branża górnicza jest likwidowana to jednak postanowienia powinny być korzystne dla pracowników.


Związkowcy spotkali się jeszcze z wiceministrem aktywów państwowych Arturem Soboniem, który podkreśla, że chodzi o akceptację treści umowy.


Do końca tygodnia ma zostać złożony wniosek prenotyfikacyjny do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a potem w maju ma być złożony do Komisji Europejskiej wniosek prenotyfikacyjnya a następnie notyfikacyjny.

Autor: Agnieszka Loch, Joanna Opas /rs/