Wniosek do programu Czyste Powietrze

fot. Ryszard Stotko/Radio Katowice

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Katowicach prowadzi nabór wniosków do programu Czyste Powietrze. 

Rozmawiamy o tym czy spełnienie wszystkich wymogów formalnych jest wyzwaniem, czy warto i jakie korzyści płyną ze zmian, na jakie się decydujemy.


Zainteresowanie wśród mieszkańców jest bardzo duże i coraz więcej osób może już cieszyć się zrealizowanymi inwestycjami."Doradca energetyczny w czym mogę pomóc", to cykl audycji zrealizowanych przy współpracy WFOŚiGW w Katowicach promujących Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w których między innymi odpowiadamy na ważne pytania. Czy termomodernizacja budynku jest opłacalna? Jakie rozwiązania energooszczędne są najlepsze? Czy warto inwestować w odnawialne źródła energii?


Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020
Pierwsza Oś priorytetowa „Zmniejszenie emisyjności gospodarki”
Działanie 1.3 „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach”, Poddziałanie 1.3.3
„Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego
oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”

Doradca energetyczny - w czym mogę pomóc