Radio Katowice
Radio Katowice / Doradca energetyczny - w czym mogę pomóc
Wniosek do programu Czyste Powietrze
30.04.2021
12:15:00

fot. Ryszard Stotko/Radio Katowice

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Katowicach prowadzi nabór wniosków do programu Czyste Powietrze. 

Rozmawiamy o tym czy spełnienie wszystkich wymogów formalnych jest wyzwaniem, czy warto i jakie korzyści płyną ze zmian, na jakie się decydujemy.


Zainteresowanie wśród mieszkańców jest bardzo duże i coraz więcej osób może już cieszyć się zrealizowanymi inwestycjami.
Radio Katowice / Audycje / Doradca energetyczny - w czym mogę pomóc
Doradca energetyczny - w czym mogę pomóc
 
 
 
 

"Doradca energetyczny w czym mogę pomóc", to cykl audycji zrealizowanych przy współpracy WFOŚiGW w Katowicach promujących Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w których między innymi odpowiadamy na ważne pytania. Czy termomodernizacja budynku jest opłacalna? Jakie rozwiązania energooszczędne są najlepsze? Czy warto inwestować w odnawialne źródła energii?


Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020
Pierwsza Oś priorytetowa „Zmniejszenie emisyjności gospodarki”
Działanie 1.3 „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach”, Poddziałanie 1.3.3
„Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego
oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”

Zobacz także Doradca energetyczny - w czym mogę pomóc

Autopromocja
Kontakt

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Katowicach
Radio Katowice SPÓŁKA AKCYJNA w likwidacji
ul. Ligonia 29, 40-036 Katowice
tel. +48 32 2005 400, fax +48 32 2005 581
e-mail: sekretariat@radio.katowice.pl
NIP 634-00-20-312
konto: ING BSK SA O/Katowice
IBAN: PL 57 1050 1214 1000 0007 0006 0692
Kod BIC (Swift): INGBPLPW
Redaguje zespół: Redakcja Nowych Mediów
tel. +48 32 2005 525, +48 32 2005 487
e-mail: radio@radio.katowice.pl

Copyright © by Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Katowicach Radio Katowice SA